Havai fişekler günümüz eğlence sektöründe oldukça popüler olan ürünler olmakla birlikte havai fişek tarihçesi çok eskiye dayanmaktadır. İnternet sitemiz üzerinden dilediğiniz renk ve sayıda sahip olabileceğiniz havai fişeklerin tarihçesi incelendiğinde ilk çıkan havai fişeklerin günümüzünkilere oranla çok daha ilkel olduğu görülmektedir.

Günümüz havai fişekleri pek çok farklı desen ve renkte üretilmektedir. Amatör amaçlı kullanıma uygun havai fişekler olduğu gibi, profesyonel gösterilerde kullanılabilen havai fişekler de üretilmektedir. Ayrıca havai fişeklerin manuel bir şekilde ateşlenmesi hem zahmetli hem tehlikeli olabileceği için uzaktan ateşleme sistemleri de piyasaya sürülmüştür. Furkan Havai Fişek internet sitesi üzerinden sahip olabileceğiniz uzaktan ateşleme sistemleri havai fişeklerin istenen sırayla ve istenen zamanda patlatılmasına da olanak sağlamaktadır.

Havai Fişeğin İcadı

Havai fişek tarihçesi Antik Çin’e uzanmaktadır. Antik Çin’de yaklaşık 2000 yıl kadar önce şeytani varlıkların uzaklaştırılması amacıyla kara barutun bir uzantısı olarak keşfedilen havai fişekler, ilk icat edildiğinde günümüz renkli ve görkemli havai fişeklerinden çok uzaktadır. Çin’in geleneksel festivallerinde kullanılarak yaygınlık kazanan havai fişeklerin günümüzde en büyük üreticisi ve ihracatçısı da Çin’dir.

Havai fişeğin yanlışlıkla yani bir kaza sonucu bulunduğuna dair efsaneler de mevcuttur. En yaygın efsane ise Antin Çin döneminde mutfaklarda sıklıkla tercih edilen güherçile, kükürt ve odun kömürünün karıştırılması sonucu ortaya çıktığı efsanesidir. Bu bahsedilen maddeler bambudan yapılma bir tüp içerisinde sıkıştırılıp ateşlendiğinde patlama yapmaktadır. Diğer efsaneler ise şu şekilde sıralanabilir:

·         Havai fişeğin yalnızca barutunun Çin tarafından keşfedildiği, kendisinin Hindular tarafından bulunduğu iddia edilmektedir.

·         Havai fişeğin icadının 9. yüzyıl Song Hanedanlığı döneminde bulunduğuna dair efsaneler mevcuttur.

·         Çin Hunan eyaletinin Liu Yang şehrinde yaşamakta olan Li Tian adlı keşişin havai fişeği keşfettiğine dair iddialar da mevcuttur. Liu Yang’ın kestane fişeğini bulduğunu düşünen Çin halkı her sene 18 Nisan gününde Li Tian’a kurban sunmaktadır.

Havai Fişeğin Yayılması

Havai fişek eğlence sektöründe sıklıkla tercih edilen bir ürün olduğu gibi,  havai fişeğin atası kara barut Avrupa’da ilk olarak askeri amaçlı olarak kullanılmıştır. Kara barutun havai fişek üretiminde kullanan ilk Avrupalı ülke ise İtalya’dır. Almanlar da 18. yüzyılda havai fişek üreten diğer Avrupalı ülke konumundadır. Hatta Amerika’da havai fişek gösterileri düzenleyen şirketlerin soyları da İtalyanlara dayanmaktadır.

İngilizler de havai fişeğe ilgi duyan ülkelerden olmuştur. William Shakespeare’in bir çalışmasında havai fişeklerden bahsetmesiyle dönemin kraliçesi Elizabeth havai fişeklerin popüler hale gelmesini sağlamıştır. Hatta kraliçe havai havai fişek gösterisi ile yaratılan görkemli atmosferden o denli etkilenmiştir ki “İngiltere’nin ateş ustası” adı verilen bir istihdam alanı yaratmıştır. Aynı şekilde Kral II. James de havai fişeklere oldukça ilgili davranmıştır. Bu ilgi ve hayranlığı ise taç giyme töreni esnasında ateş ustası pozisyonundaki kişiyi şövalyelik makamına çıkartarak kanıtlanmıştır.

Günümüzde Havai Fişekler

Havai fişek tarihçesi günümüze yaklaştıkça pek çok denetime de tabii olmaya başlamıştır. Özellikle 1980’li yılların sonlarına doğru havai fişeklerin herkes tarafından kullanılabilir hale gelmesiyle Amerikan Tüketim Ürünleri Güvenlik Komisyonu, bu ürünler üzerinde detaylı inceleme yapmaya başlamıştır. Bu incelemeleri de havai fişeklerin üzerinde yazılan talimatların ve ürün bilgilerinin yanlış olduğu çıkarımını ortaya çıkarmıştır. Bu durum da havai fişek kullanımı üzerinde bir denetim olması gerektiği sonucunu doğurmuştur.

Amerikan Tüketim Ürünleri Güvenlik Komisyonu, Amerikan Piroteknik Derneği ve Hong Kong Aracıları Derneği’nden temsilciler toplayarak Güney Çin’de ihracatçı firmalar ve fabrika müdürleriyle toplantılar gerçekleştirmiştir. Bu toplantıların esas amacı, havai fişeklerin doğru uyarılarla satılmasını ve güvenli havai fişek kullanımını sağlamaktır. Dünyada en büyük dağıtımcı ve üretici konumunda olan Çin’de bu tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını denetlemek amacıyla Amerikan Havai Fişek Standart Laboratuvarı (AFSL) kurulmuştur.

Bu gelişmelerden sonra havai fişekler belirli özel etiketleme sistemlerine geçmiş ve bazı standartlar çerçevesinde üretilmeye başlanmıştır. Yine de günümüzde bu sektörde üretilen pek çok ürün mevcuttur. Hangi ürünün alınması gerektiği ise kullanıcıların kafasında soru işareti yaratmaktadır. Havai fişek satın alma işlemi gerçekleştirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, satışı yapan firmanın gerekli sertifikalara sahip olup olmadığıdır. Furkan Havai Fişek havai fişek satışında gereken tüm sertifikalara sahiptir. 


İlginizi çekebilecek gönderiler:

  1. Havai Fişek Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
  2. Havai Fişek Üretim Şekli