Profesyonel bir Havai Fişek gösterisi yapmak için en az 3 gün önceden yerel makamlardan izin almak gereklidir. Gerekli izinler gösterinin yapılacağı bölgenin bağlı bulunduğu kaymakamlığa başvurarak alınır. Kaymakamlık bu gösterinin uygun olup olmayacağı kararını almak için o bölgenin mülki sorumlu amirine devreder.

Bölgenin sorumlusu jandarma veya polis gösterinin yapılmasında hiç bir engel görmediği taktirde kaymakamlık olur izni verir. Havai fişek gösterisi öncesinde yerel mülki amirler alınması gereken izinler için makbuzlu harç yada bağış bedeli isteyebilirler. Havai Fişek izni için gösteri yapılacak alanın o anki durumu göz önüne alınarak itfaiye ekiplerinin hazır bulundurulma talebinde bulunabilir. Bu tarz bir olay karşısında izin için harcanan masraflar izin masrafları ismi ile o müşteriye yansıtılır. "Havai Fişek için izin gerekir mi? " sorusuna yanıt aldıktan sonra bu izin için gerekli belgeler nelerdir? sorusu ile karşılaşırız. 

İzin İçin Gerekli Belgeler

Öncelikle havai fişek izni için; patlatılacak maddenin cinsi, miktarı, yer ve zaman bilgileri, patlatılacak maddelerin hangi amaç doğrultusunda patlatılacağı, havai fişek patlatacak kişilerin bilgileri, talebi yapan kişinin bilgileri detaylı bir şekilde İlçe Emniyet Müdürlüğüne verilecek olan dilekçede detaylı bir şekilde yazılır.

Dilekçenin içerisinde havai fişeği patlayacak kişilerin süresi geçerli (A) sınıfı ateşleyici belgeleri ve nüfus cüzdan fotokopisi; patlayıcı maddelerin 87/12028 sayılı Tüzük ve ilgili mevzuat kararlarına uygun şekilde kullanılacağı, bu maddeleri kullanırken ortaya gelebilecek her türlü mesuliyeti, mevzuat kararları dışına çıkıldığında her türlü sorumluluğu aldıklarına yönelik noter tasdikli taahhütname; patlatılacak madde 5 kilogramın üstünde ise maddenin alınan yerden götürüleceği yere kadar kapsayan lokasyon içerisinde Emniyet Müdürlüğünden alınacak taşıma izin belgesi; İzin için talepte bulunan  kişinin bu maddelerin taşınması için aldığı  güvenlik belgesi ve taşımayı gerçekleştirecek kişiye verdiği vekaletname; Taşımayı yağacak kişinin 87/12028 sayılı Tüzük kararlarına uygun olarak taşıyacağı, taşıma esnasında ortaya çıkacak her türlü mesuliyet ile karara uygun hareket edilmediğinde sorumluluğu aldığına yönelik  noter tasdikli taahhütname; Havai fişekleri kullanacak kişilerin aldıkları veya alacakları tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi aslı ve fotokopisi, dilekçe ile birlikte sunulur.

Böylece Havai Fişek için izin gerekir mi, izin için gerekli maddeler nelerdir sorularına cevap alınmış olur.


İlginizi çekebilecek gönderiler:

  1. Maytap Yönergeleri Kanunları
  2. Pasta Maytabı Nedir? Nerelerde Kullanılır? Nasıl Yakılır?